Side 1 af 1

Vektorer og trigonometri

: 20 jun 2019, 10:38
af samiirajj
Forklar, hvad man forstår ved begrebet ”en vektor”.
Gør rede for begreberne ”stedvektor”, ”enhedsvektor” samt retningsvinkel, og vis hvordan man kan bestemme disse ud fra en konkret vektor med koordinaterne u ⃗=(5,2).
Redegørelsen skal dække både den koordinatvise forståelse og den geometriske forståelse.

Nogen som kan hælpe med denne opvgave

Re: Vektorer og trigonometri

: 20 jun 2019, 12:18
af number42
En vektor har en retning og en længde.
En stedvektor er en vektor som udgår fra et givet sted (0,0) og derved angiver koordinaterne for det punkt hvor den slutter.

En enhedsvektor har en længde på en enhed.

En retningsvinkel er vektorens vinkel i forhold til x-aksen regnet i retning mod uret fra aksen.
(5,2) har længden \(\sqrt{25+4}\) tangens til retningsvinklen er 2/5

Re: Vektorer og trigonometri

: 20 jun 2019, 12:34
af samiirajj
hej tak for svaret
kan du regne de her 2 ud for mig
3a+2(b-2a)-b
2a·b+(a-b)^2
altså reducerer dem

Re: Vektorer og trigonometri

: 20 jun 2019, 12:47
af number42
3a+2(b-2a)-b
3a+2b-4a -b
b-a


2a·b+(a-b)^2
2a*b + a^2+b^2-2a*b
a^2+b^2