Side 1 af 1

Rettelinje og graf skæring

: 27 okt 2018, 18:47
af Alex95
En ret linje l og et andengradspolynomium p er givet ved: y = 2x − 13 og
p(x) = −2x
2 + 4x − 1.
a) Bestem en ligning for den linje m, som er ortogonal med linjen l og går
igennem punktet (4, −1).
b) Bestem koordinatsættene til skæringspunkterne mellem linjen l og grafen
for p

kan simpelt hen ikke få opgave b) til at gå op selvom jeg får x=-2 v x=3

Re: Rettelinje og graf skæring

: 27 okt 2018, 19:45
af number42
\(p(x) = -2x^2+4x-1\) formoder jeg.
vi skal finde skæringen med y = 2x-13 så vi sætte r\(2x-13 = -2 x^2+4x-1 \Leftrightarrow -2x^2+ 2x +12 =0\)

den ligning løser vi og får at x = -2 og x = 3 er rødderne. så det er jo ok. Der er altså to punkter.

koordinaterne er y = -17 (for x = -17) og y = -7 (for x=3) ved indsættelse i linjens ligning

og ved indsættelse i andengrads udtrykket er heldigvis også -17 og -7