Side 1 af 1

Hjælp til fremskrivningsfaktor

: 03 jun 2019, 10:20
af chimera1234
Jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvorfor man plusser r med 1 når man skal finde a i en eksponentiel udvikling/funktion? Hvis nu jeg har ligningen y=3*2^x og regne a ud med formlen a=1+r burde jeg så ikke nå frem til at, a er lig med 3 eftersom at a/fremskrivningfaktoren er 2 og fordobler y og dermed er lig med 200% eller 2, når man dividere med 100? Håber det giver mening - det irriterer mig grænseløst, at jeg ikke kan regne ud, hvorfor man skal lægge 1 til r - er det kun når fremskrivningsfaktoren er i % at man skal lægge 1 til eller hvordan. Det er sikkert bare mig, der har overset en regneregel, men jeg kan regne ud hvad for en regel det er. Håber det giver mening, og tusind tak for svar på forhånd! :-)

Re: Hjælp til fremskrivningsfaktor

: 03 jun 2019, 10:31
af number42
Første gang du får en rentetilslrivning har du det oprindelige beløb p plus renten på p altså p(1+r)
Næste gang starter du med at have p(1+r) og du får rente på dette så du ender med p(1+r) plus p(1+r)r det giver p(1+r)(1+r) = p (1+r)^2

Osv den n-te gang bliver det så p(1+r)^n

Ved rentetildkrivning bruges ofte n i stedet for x for at signalisere at det er perioder og ikke en kontinuerlig funktion, men det er bare tradition

Re: Hjælp til fremskrivningsfaktor

: 03 jun 2019, 10:42
af chimera1234
Tak for hjælpen! :-)