Side 1 af 1

Haster!! - funktioner

: 24 okt 2018, 19:01
af Johanne Medom
Kan ikke finde ud af disse 3 spørgsmål, nogen der kan hjælpe??

1. Hvordan løser man grafisk en ligning af formen f(x)=a, hvor f er en bestemt (lineær) funktion og a et bestemt tal?

2. Hvordan løser man grafisk en ligning af formen f(x)=g(x)?

3. Hvordan tegner man grafen f x = k, hvor k er en konstant og hvorfor er denne graf ikke en funktion?

Re: Haster!! - funktioner

: 24 okt 2018, 19:39
af number42
1)
f(x)=a hvor f(x) er en ret linie (det er hvad en lineær funktion er) .
a er afstanden ad y aksen (så tegn en vandret linie) og løsningen til ligningen er der hvor den rette linie f(x) skærer den vandrette linie y=a

2) man plotter graferne f(x) og g(x) og der hvor de skærer hinanden er f(x) = g(x)

3)
x=k er en lodret linie i x,y koordinatsystemet. Det er ikke en funktion fordi der til værdien x=k svarer (uendelig) mange værdier af y

Re: Haster!! - funktioner

: 24 okt 2018, 21:58
af ringstedLC
1.
\(f(x)=a\;,\;a\neq 0 \Rightarrow \{\} \\
f(x)=a\;,\;a=0 \Rightarrow \{\infty\} \\\)Hvis der derimod skulle have stået:

\(f(x)=ax \\
f(x)=0=ax \Downarrow \\
\frac{0}{a}=x \Downarrow \\
x=0\)

Re: Haster!! - funktioner

: 24 okt 2018, 23:45
af number42
RingstedLC
Jeg opfatter dette som at f(x) er for eksempel linjen y1= c x +d medens en vandret linie er y2 = a
Det er ligegyldigt hvad a er, der er et skæringspunkt cx+d = a forudsat at \(c \neq 0\) hvis c=0 er y1 parallel med y2 og linjerne enten sammenfalder eller separate.

For en grafisk løsning skal man vel tegne linjerne med en lineal og observere hvad der sker.