Side 1 af 1

Rettelinjer.

: 27 okt 2018, 18:20
af Alex95
En linje l er givet ved: 2y − 4x = 8.
a) Bestem en ligning for den linje m, som er parallel med l og går igennem
punktet (−1, 3).
nogle der kan sige mig om det er rigtigt nok de ligger oven i hinanden.

Re: Rettelinjer.

: 27 okt 2018, 19:30
af number42
linjens ligning er y = 2x+4 (jeg dividerede med to på begge sider og flyttede x over på højresiden

2 er hældningen af linjen og den skal bevares så den nye linje kommer til at hedde y = 2x+ a

Den skal gå igennem (-1,3) så ved indsættelse i den nye ligning fås 3 = -2 +a og a = 5.

Altså y = 2x+5 .