Side 1 af 1

Fiskens maveindhold

: 04 dec 2017, 08:37
af Emmars
I en model kan udviklingen i vægten af maveindholdet hos en bestemt type fisk i et dambrug beskrives ved m(t)= (9 - 0,625*t)^2 ,0 < t <14,4
Hvor m(t) betegner vægten af fiskens maveindhold (målt i gram) til tidspunktet t (målt i timer efter fodring).

b) Benyt modellen til at bestemme det tidspunkt, hvor fiskens mave er tom.

c) Bestem m´(1), og forklar betydningen af dette tal.

Re: Fiskens maveindhold

: 04 dec 2017, 14:39
af Morten
Hej Emmars,

a) Da m(t) netop beskriver vægten af maveindholdet hos fisken må det altså betyde, at når fiskens mave er tom vil m(t) = 0. Du skal altså finde tiden for, at det sker, hvilket du gør ved at isolere t i dit udtryk.
\(m(t) = \left(9 - 0{,}625\,t\right)^2 = 0\)
Hvordan vil det være smart at gribe det an?


b) Først skal du differentiere den givne funktion. Et hint til at gribe det an kan være at se det som en sammensat funktion.
Herefter kan du så indsætte t = 1 i din før bestemte funktion.
Ja, hvad siger differentialkvotienten noget om?