Side 2 af 2

Re: Vektor

: 30 mar 2020, 14:06
af Michelle
Ja okay :)

Jeg ved ikke helt hvordan jeg kommer i gang med opgave b)

Noget med normalvektor altid er vinkelret på linjen det kan jeg huske...

Re: Vektor

: 30 mar 2020, 14:22
af JensSkakN
Du skal bruge 2 ting. Normalvektorens koordinater er givet ved koefficienterne til x og y, når ligningen skrives som i opgaven, dvs (1, -4).
Desuden er 2 vektorer ortogonale, hvis de er forskellige fra nulvektoren og deres skalarprodukt er 0. Hvis du ikke ved, hvordan det beregnes, så skriv igen.

Re: Vektor

: 30 mar 2020, 17:21
af Michelle
skal jeg skrive:

(3t^2-1*4+2t*1)=0?

Re: Vektor

: 30 mar 2020, 18:08
af number42
Du skal lige have nogen paranteser

\(3t^2 -1 \times 4\). Det mener du ikke, vel

Re: Vektor

: 30 mar 2020, 21:28
af number42
Hvis du ganger \((3 t^2-1, 2t) ( 4,1)\) så bliver det \((3t^2-1)*4 +( 2 t)*1.\)
Forstår du hvorfor paranteserne skal være der!

Re: Vektor

: 30 mar 2020, 22:52
af Michelle
Jeg har fået det her, men ved ikke hvordan jeg skal komme videre herfra?

Re: Vektor

: 30 mar 2020, 23:52
af number42
Du har ligningen

12 t^2 +2 t -4 =0 eller ved at dividere med 2 så. 6 t^2+t-2. =0

Den skal du løse. Det er jo en helt almindelug andengrads ligning. D= \(\sqrt{ 1+ 48 } = 7\) og \(t = \frac{-1 \pm 7}{12}\)

Du har dermed to løsninger og derfor to punkter hvor hastigheden er orthogonal med linjen.

Re: Vektor

: 30 mar 2020, 23:57
af JensSkakN
For det første laver du en formel fejl. Du glemmer en parentes, men regner i første omgang rigtigt.
Senere glemmer du et +

Re: Vektor

: 31 mar 2020, 00:39
af JensSkakN
Nu prøver jeg at øve mig i at skrive pænt. Den første linje du skriver er korrekt.
\({(\,3t^2-1)\,}\cdot{4}+2t=12t^2+2t-4=0\Rightarrow 6t^2+t-2=0={(\,3t+2)\,}\cdot{(\,2t-1)\,}\Rightarrow t=-\frac{2}{3}\lor t=\frac{1}{2}\)

Re: Vektor

: 31 mar 2020, 10:01
af Michelle
Mange tak for hjælpen! Det giver mening nu :)